Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Phạm Văn Huân
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 15 - 20 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 11224
Ngày cập nhật 9 tháng trước 184
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 10 năm
Công ty dịch vụ | Xây dựng công trình dự án
Kế toán trưởng
Hải Dương | Cẩm Giàng
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x