Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên PHẠM THÚY NGÂN
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 3 - 5 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 22014
Ngày cập nhật 7 tháng trước 98
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Giáo dục & đào tạo
Nhân viên kế toán | Kế toán thực tập
Hưng Yên | Mỹ Hào
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x