Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Pham Thu Cúc
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 1 - 3 triệu
Điểm hồ sơ 53 điểm ID : 21609
Ngày cập nhật 7 tháng trước 89
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Kế toán thuế | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán | Kế toán thực tập | Kế toán tiền lương
Hưng Yên | Văn Lâm | Văn Giang | Mỹ Hào
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
13 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x