Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Phạm Thị Vân Anh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 15 - 20 triệu
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 19863
Ngày cập nhật 1 tháng trước 35
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 7 năm
Kế toán thuế | Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng
Hà Nội | Huyện Thanh Trì
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0