Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Phạm Thị Tư
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 55 điểm ID : 20547
Ngày cập nhật 3 tháng trước 116
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 6 năm
In ấn & thiết kế
Nhân viên kế toán
Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Huyện Hoà Vang | Huyện Hoàng Sa
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x