Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Phạm Thị Thu Hương
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 12232
Ngày cập nhật 2 tháng trước 335
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 7 năm
Công ty dịch vụ | Công ty sản xuất | Công ty thương mại
Kế toán tổng hợp
Đồng Nai | Biên Hòa
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x