Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Phạm thị thanh xuân
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 24795
Ngày cập nhật 1 tháng trước 45
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 3 năm
Dịch vụ kế toán
Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán | Kế toán giá thành | Kế toán tiền lương | Kế toán công trình
Bắc Giang | Tân Yên | Lạng Giang
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x