Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
19/01/1985

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Phạm Thị Thanh Tâm

- Kế toán tiền mặt, ngân hàng

- Kế toán tổng hợp

- Nhân viên kế toán

Trình độ học VẤN: Cử nhân kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc
Chuyên viên kế toán
phẩm chất và kỹ năng
Phẩm chất và kỹ năng
Phẩm chất và kỹ năng
Họ và tên Phạm Thị Thanh Tâm
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 49 điểm ID : 27208
Ngày cập nhật 1 tháng trước 65
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 12 năm
Hoạt động tài chính
Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán
Hà Nội | Quận Tây Hồ | Quận Long Biên | Quận Hai Bà Trưng
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 29 0 0 0
Đăng ký tư vấn x