Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Phạm Thị Phương Thảo
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 24006
Ngày cập nhật 5 tháng trước 96
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 11 năm
Dịch vụ kế toán
Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng | Nhân viên kế toán | Kế toán giá thành | Kế toán tiền lương | Kế toán công trình | Kế toán TSCĐ
Hải Dương | Hải Dương
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x