Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
25/01/1996

Phạm Thị Ngọc Ánh

- Kế toán tiền lương

- Hành chính nhân sự

Trình độ học vấn
Học viện công nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Công ty TNHH Module Việt Nam 8/2018-4/2021
Nhân viên Hành Chính Nhân sự
Công ty CP Bê Tông Terra Yamaken 10/2021-Nay
Nhân viên Nhân sự
Họ và tên Phạm Thị Ngọc Ánh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 46 điểm ID : 26270
Ngày cập nhật 1 tháng trước 69
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 4 năm
Công ty sản xuất
Kế toán tiền lương | Hành chính nhân sự
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận Thủ Đức | Quận 9 | Quận 2
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 31 0 0 0
Đăng ký tư vấn x