Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Phạm Thị Minh Thơm
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 53 điểm ID : 19927
Ngày cập nhật 1 tháng trước 51
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 11 năm
Công ty dịch vụ
Kế toán thuế | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán
Hà Nội | Quận Thanh Xuân | Quận Hà Đông
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 33 0 0 0