Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
21/01/2001

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

Sở thích

Phạm Thị Lan Anh

- Kế toán tiền mặt, ngân hàng

- Kế toán bán hàng

- Kế toán thực tập

Trình độ học vấn
Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Kế Toán
Họ và tên Phạm Thị Lan Anh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 45 điểm ID : 26406
Ngày cập nhật 2 tuần trước 54
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán bán hàng | Kế toán thực tập
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 3 | Quận 10 | Quận 4 | Quận 7
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 27 0 0 0
Đăng ký tư vấn x