Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
29/04/1989

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Phạm Thị Huyên

- Kế toán thuế

- Kế toán nội bộ

- Kế toán tổng hợp

Trình độ học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Tên công ty
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Phạm Thị Huyên
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 40 điểm ID : 2294
Ngày cập nhật 3 tháng trước 198
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 8 năm
Bao bì | Công ty sản xuất | Tuyển dụng, cung ứng nhân sự
Kế toán thuế | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp
Bắc Ninh | Quế Võ
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 20 0 0 0
Đăng ký tư vấn x