Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Phạm Thị Hường
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 54 điểm ID : 19897
Ngày cập nhật 1 tháng trước 21
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Công ty dịch vụ | Giáo dục & đào tạo
Kế toán thuế | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp
Hà Nội | Quận Thanh Xuân | Huyện Thanh Trì | Quận Hà Đông
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 34 0 0 0