Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Phạm Minh Hiếu
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 27007
Ngày cập nhật 6 ngày trước 21
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 17 năm
Công ty sản xuất | Công ty vốn FDI | Công ty Nhật
Kế toán trưởng
Quảng Ninh | Yên Hưng
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x