Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nông Văn Toản
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 20270
Ngày cập nhật 5 tháng trước 236
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 12 năm
Hoạt động tài chính
Kế toán thuế | Kế toán tiền lương
Bắc Ninh | Yên Phong | Quế Võ | Từ Sơn
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x