Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyệt Trần
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 5 - 7 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 20946
Ngày cập nhật 9 tháng trước 125
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Hoạt động tài chính | Công ty Trung Quốc
Kế toán tổng hợp
Thái Nguyên | Thái Nguyên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x