Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên nguyennhuchinh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 25873
Ngày cập nhật 2 tháng trước 52
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 5 năm
Vận tải, kho bãi
Hành chính nhân sự
Bắc Ninh | Từ Sơn
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x