Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Văn Huy
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 19585
Ngày cập nhật 11 tháng trước 177
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Hoạt động tài chính
Kế toán bán hàng
Lào Cai | Lào Cai | Bát Xát | Bảo Thắng
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x