Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Văn Hợp
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26296
Ngày cập nhật 1 tuần trước 20
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 4 năm
Công ty dịch vụ
Kế toán thuế
Phú Thọ | Lâm Thao
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x