Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên NGUYỄN TUẤN ANH
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 24646
Ngày cập nhật 4 tháng trước 78
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 14 năm
Công ty sản xuất
Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng
Đồng Nai | Long Thành | Nhơn Trạch
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x