Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Trung Thu
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 19816
Ngày cập nhật 9 tháng trước 221
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 22 năm
Công ty dịch vụ
Kế toán trưởng
Bà Rịa - Vũng Tàu | Vũng Tầu | Bà Rịa
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x