Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Trà Giang
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 24056
Ngày cập nhật 5 tháng trước 110
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Công ty thương mại
Kế toán thực tập
Bắc Ninh | Bắc Ninh
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x