Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Tiến Lâm
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 7470
Ngày cập nhật 6 tháng trước 363
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 9 năm
Nhà hàng khách sạn
Nhân viên kế toán
Quảng Ninh | Hạ Long
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x