Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thu Thủy
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 5 - 7 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 20776
Ngày cập nhật 9 tháng trước 159
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 8 năm
Công ty dịch vụ | Dịch vụ kế toán | Lĩnh vực khác
Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ
Thái Nguyên | Thái Nguyên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x