Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Đang tải cv.

Họ và tên Nguyễn Thu Huyền
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 50 điểm ID : 1617
Ngày cập nhật 1 ngày trước 177
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Công ty dịch vụ
Kế toán công nợ | Kế toán nội bộ
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận Thủ Đức
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 30 0 0 0