Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Xuân Mai
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 25675
Ngày cập nhật 2 tháng trước 78
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 8 năm
Bất động sản | Tuyển dụng, cung ứng nhân sự
Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tiền lương | Hành chính nhân sự | Chuyên viên tuyển dụng | Vị trí khác
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 5 | Quận 6 | Quận Bình Tân
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x