Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Vui
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 25252
Ngày cập nhật 3 tháng trước 61
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 7 năm
Điện lạnh | Công ty sản xuất
Kế toán công nợ | Kế toán nội bộ | Nhân viên kế toán
Bắc Ninh | Bắc Ninh | Tiên Du | Thuận Thành
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x