Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên nguyễn thị trắng
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 14002
Ngày cập nhật 3 tháng trước 424
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 14 năm
Kế toán tổng hợp
Đồng Nai | Biên Hòa
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x