Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Trà My
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 24215
Ngày cập nhật 5 tháng trước 77
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Bất động sản
Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán
Thái Nguyên | Thái Nguyên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x