Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 24291
Ngày cập nhật 6 tháng trước 101
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 7 năm
Công ty sản xuất
Kế toán công nợ | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp
Hưng Yên | Văn Lâm | Yên Mỹ | Mỹ Hào
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x