Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
03/03/1992

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

Sở thích

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

- Kế toán tổng hợp

Hoạt động
Dự án tham gia
Họ và tên Nguyễn Thị Thuỳ Linh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 51 điểm ID : 18506
Ngày cập nhật 11 tháng trước 200
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 4 năm
Kế toán tổng hợp
Phú Thọ | Việt Trì
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 26 5 0 0
Đăng ký tư vấn x