Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Hảo
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 1 - 3 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26476
Ngày cập nhật 1 tháng trước 75
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Hoạt động tài chính
Nhân viên kế toán | Kế toán thực tập | Giao dịch viên ngân hàng
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 1 | Quận 4 | Quận 7
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x