Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Thu Trang
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 20608
Ngày cập nhật 7 tháng trước 209
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 6 năm
Dịch vụ kế toán
Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán
Hải Dương | Hải Dương | Chí Linh | Nam Sách | Kinh Môn | Kim Thành | Cẩm Giàng
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x