Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Thơi
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 51 điểm ID : 19888
Ngày cập nhật 1 tháng trước 25
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 6 năm
Công nghệ & máy tính
Kế toán thuế | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp
Bắc Ninh | Quế Võ
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 31 0 0 0