Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Thắm
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 50 điểm ID : 16782
Ngày cập nhật 1 tháng trước 116
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 7 năm
Kế toán tổng hợp
Hà Nội | Huyện Thường Tín
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 32 0 0 0