Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Phương Ngọc
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 20417
Ngày cập nhật 10 tháng trước 169
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 14 năm
Xây dựng công trình dự án
Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng
Bà Rịa - Vũng Tàu | Bà Rịa
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x