Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Oanh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 9225
Ngày cập nhật 1 tuần trước 101
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 3 năm
Kế toán công nợ
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 9
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0