Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Đang tải cv.

Họ và tên Nguyễn thị Nu Hoa
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 5 - 7 triệu
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 14859
Ngày cập nhật 1 năm trước 228
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 2 năm
Kế toán nội bộ
Cà Mau | Cà Mau
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 38 0 0 0
Đăng ký tư vấn x