Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
23/06/1996

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Nguyen Thi Nhu Y

- Kế toán bán hàng

Trình độ học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Công ty TNHH TMDV may mặc Phúc Lâm (2019-2020)
Vị trí : Kế Toán Lương
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Tên công ty
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Nguyen Thi Nhu Y
TT công việc Đã đi làm
Mức lương 5 - 7 triệu
Điểm hồ sơ 40 điểm ID : 3875
Ngày cập nhật 2 năm trước 304
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 4 năm
Kế toán bán hàng
Trà Vinh | Trà Vinh
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 25 0 0 0
Đăng ký tư vấn x