Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 24143
Ngày cập nhật 5 tháng trước 100
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Kế toán thuế | Kế toán bán hàng | Kế toán thực tập
Phú Thọ | Việt Trì | Thanh Thuỷ
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x