Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Mai
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 20065
Ngày cập nhật 1 tuần trước 49
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Kế toán công nợ | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp
Thanh Hóa | Thanh Hóa
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0