Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
29/06/2022

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Nguyễn Thị Ngọc dung

- Phó phòng kế toán

Trình độ học vấn
Dự án sanketoan.vn (2014 - 2015)
Khách hàng :Công ty cổ phần thanh toán Sắc màu.
Kinh nghiệm làm việc
Công ty TNHH cổ phần Sắc màu
Vị trí: Kế toán tổng hợp
Công ty cổ phần Sắc màu
Vị trí: Nhân viên kế toán
Hoạt động
Nhóm tình nguyện Sàn kế toán 1
Tình nguyện viên
Nhóm tình nguyện Sàn kế toán 1
Tình nguyện viên
Dự án tham gia
Dự án sanketoan.vn (2014 - 2015)
Khách hàng :Công ty cổ phần thanh toán Sắc màu.
Thông tin thêm
Thêm thông tin nếu cần
Thêm thông tin nếu cần
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc dung
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 55 điểm ID : 17768
Ngày cập nhật 1 năm trước 202
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Phó phòng kế toán
Bà Rịa - Vũng Tàu | Tân Thành
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
17 38 0 0 0
Đăng ký tư vấn x