Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 67 điểm ID : 19330
Ngày cập nhật 2 tháng trước 57
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 6 năm
Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Hành chính nhân sự
Hải Phòng | Quận Hồng Bàng | Huyện Thuỷ Nguyên | Huyện An Dương
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
13 40 14 0 0