Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
25/12/2000

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Chứng chỉ

Sở thích

Nguyễn Thị Ngân

- Kế toán nội bộ

TRÌnh độ học vấn
Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Kế toán
Kinh nghiệm làm việc
Căn tin Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Thu ngân
Công ty TNHH Thư viện kế toán
Thực tập sinh
Họ và tên Nguyễn Thị Ngân
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 54 điểm ID : 23036
Ngày cập nhật 1 tháng trước 134
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Mới tốt nhiệp
Kế toán nội bộ
Đà Nẵng | Quận Hải Châu
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 34 0 0 0
Đăng ký tư vấn x