Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Đang tải cv.

Họ và tên Nguyễn thị ngân
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 43 điểm ID : 21100
Ngày cập nhật 7 tháng trước 100
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 9 năm
Công ty sản xuất | Công ty thương mại | Dịch vụ kế toán
Nhân viên kế toán
Hưng Yên | Hưng Yên | Văn Lâm | Văn Giang | Yên Mỹ | Mỹ Hào
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 23 0 0 0
Đăng ký tư vấn x