Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Nga
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 55 điểm ID : 23040
Ngày cập nhật 7 tháng trước 79
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 2 năm
Công ty thương mại
Kế toán thuế | Kế toán nội bộ | Nhân viên kế toán | Kế toán tiền lương
Thái Nguyên | Thái Nguyên | Sông Công | Phổ Yên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x