Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Linh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 48 điểm ID : 18379
Ngày cập nhật 2 tháng trước 78
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 4 năm
Công nghiệp nặng
Kế toán thuế
Hải Dương | Hải Dương
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 28 0 0 0