Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Liễu
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 20690
Ngày cập nhật 3 ngày trước 60
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Dịch vụ kế toán
Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Nhân viên kế toán | Kế toán tiền lương
Bắc Ninh | Bắc Ninh | Quế Võ
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0