Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Len
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 55 điểm ID : 21119
Ngày cập nhật 7 tháng trước 96
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 7 năm
Buôn bán thiết bị văn phòng
Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán | Kế toán giá thành | Kế toán tiền lương | Kế toán công trình | Kế toán TSCĐ | Hành chính nhân sự
Hưng Yên | Văn Lâm | Yên Mỹ | Mỹ Hào
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x